Автобиография на Георги Д. Сотиров

Информация за контакт

Параметър Данни
Пълно име: Георги Димитров Сотиров
Страна: България
Текущ адрес:
1715 София
Район Младост
Личен мобилен: +359 88 837 18 17
Е-поща: gdsotirov_@gmail.com (премахнете долното тире преди знака @)
Предпочитание за връзка: Личен мобилен

Лична информация

Параметър Данни
Рождена дата: 19 Октомври 1979 г.
Място на раждане: Дупница, България
Предпочитан тип заетост: Пълен работен ден
Шофьорска книжка: Да, действащ шофьор
Възможност за работа в чужбина: Да, без ограничения

Образование

Университет

Параметър Данни
Име: Нов Български Университет
Факултет: Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Специалност: Бизнес Администрация
Степен: Магистър по бизнес администрация (МБА)
Местоположение: София, България
Период: Октомври 2012 – Ноември 2017

Университет

Параметър Данни
Име: Технически Университет - София
Факултет: Факултет Компютърни системи и управление, Катедра "Компютърни системи"
Специалност: Компютърни системи и технологии
Степен: Бакалавър
Местоположение: София, България
Период: Септември 1998 – Юни 2002

Средно училище

Параметър Данни
Име: ТМЕТ Акад. С. П. Корольов
Специалност: Електрообзавеждане на промишлени предприятия
Местоположение: Дупница, България
Период: Септември 1994 – Май 1998

Умения

Програмни езици

AWK, C, C++, Java, JavaScript®, Pascal, Perl, PHP, PL/SQL, Shell

Езици за маркиране и стилове

CSS, Markdown, (X)HTML, XML, XSL, YAML

Среди за разработка и редактори

Borland® C++Builder™, Borland® Delphi™, Eclipse, GraphTalk™ Developer, KDevelop, Microsoft® Visual Studio™, Visual Studio™ Code, VIM

Инструменти за разработка

Bugzilla, JIRA
CVS, Subversion, Mercurial (Hg), Git
make, CMake

Разработка и операции

Ansible, Google Cloud SDK, HCL, Terraform

Бази данни и моделиране

SQL, MySQL, Oracle, Cloud SQL for MySQL
MySQL Workbench, Oracle SQL Developer, PL/SQL Developer
ProxySQL, Cloud SQL Proxy

Операционни системи

Linux, Unix, Windows

Технологии за виртуализация

VMware, qemu, Google Compute Engine

Интерфейси за връзка

DeviceNet™, SNMP, TCP/IP

Езици

Български, Английски

Допълнителни квалификации

Февруари 2020 – Февруари 2025

Параметър Данни
Наименование: LPIC-1: Linux Administrator
Организация: Линукс Професионален Институт
Описание: LPIC-1 утвърждава способността на кандидата да изпълнява задачи по поддръжката на команден ред, да инсталира и настройва компютър работещ под Линукс и да прави основна настройка на мрежи. Виж още.
Проверка: Виж

Декември 2019

Параметър Данни
Наименование: LE-1: Linux Essentials
Организация: Линукс Професионален Институт
Описание: Сертификата утвърждава демонстрирано разбиране на основни понятия и съставните части на Линукс операционната система. Виж още.
Проверка: Виж

Юли 2003 – Август 2003

Параметър Данни
Наименование: Разработчик на GraphTalk и A.I.A
Организация: Computer Sciences Corporation
Описание: Курса подготвя обучаващите се за работа с GraphTalk Developer и ги въвежда в разработването за GraphTalk A.I.A.

Трудов опит

Август 2020 – до сега

Параметър Данни
Длъжност: Системен архитект
Организация: Сайт Граунд Хостинг
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5-10 човека
Задължения: Проектиране и разработка на облачни системи.

Октомври 2012 – до Юли 2020

Параметър Данни
Длъжност: Мениджър софтуерна разработка
Организация: Кодикс България
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5-10 човека
Задължения: Управление на процеса по разработка в компанията, определяне на правила и процедури, разработка на вътрешни системи и инструменти за улесняване на процеса по разработка.

Януари 2008 – до Юли 2020

Параметър Данни
Длъжност: Ръководител екип софтуерна разработка
Организация: Кодикс България
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 15-20 човека
Задължения: Управление на виртуален екип от разработчици с експертиза в специфична сфера, разпределени в три различни географски местоположения.

Декември 2006 – Декември 2007

Параметър Данни
Длъжност: Софтуерен разработчик
Организация: Кодикс България
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5-10 човека
Задължения: Разработка на софтуера iMX на Pro*C и PL/SQL.

Октомври 2005 – Ноември 2006

Параметър Данни
Длъжност: Старши програмист
Организация: CSC (бивша OBS [Object Builder Software]) България
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 15 човека
Задължения: Разработване и координиране на разработването на програмно осигуряване в областта на застраховането.

Юли 2003 – Септември 2005

Параметър Данни
Длъжност: Програмист
Организация: CSC (бивша OBS [Object Builder Software]) България
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5-20 човека
Задължения: Разработване на програмно осигуряване в областта на застраховането.

Май 2002 – Януари 2003

Параметър Данни
Длъжност: Програмист на C/C++
Организация: Xpeqt
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5 човека
Задължения: Проектиране, писане, изпитване и документиране на модул (допълнение), който да бъде използване в програмно осигуряване за контрол на машини. Целта на модула е да осъществява връзка с DeviceNet™ устройства.
Причина за напускане: Съкращаване на персонала поради намаляване на работата.

Април 2001 – Февруари 2002

Параметър Данни
Длъжност: Технически сътрудник
Организация: Bitex.com (Български Информационни Технологии)
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 8 човека
Задължения: Оказване на техническа помощ на клиентите на фирмата и писане на Perl скриптове за сървърите на фирмата.

Септември 2000 – Януари 2001

Параметър Данни
Длъжност: Системен администратор
Организация: Bitex.com (Български Информационни Технологии)
Местоположение: София, България
Размер на екипа: 5 човека
Задължения: Администрация на Windows компютри (PC) и принтери в локална мрежа (LAN).

Примерни проекти

Януари 2018 – Юли 2020

Параметър Данни
Име: Система за Управление на Предупреждения в Кода (CAMS)
Описание: CAMS анализира журналите от изграждането на софтуера и проверката му с инструменти за статичен анализ, отсява и записва всички грешки и предупреждения, създава автоматично задачи за тях и ги назначава директно към съответния разработчик въз основа на информацията от системата за контрол на версии. Системата позволява класификация и придвижване с предимство на проблемите свързани със сигурността на софтуера. Внедряването на системата подобри качеството на софтуера и сведе до минимум времето за установяване на проблемите в кода и решаването им.
Продължителност: 2 години и половина
Използвани технологии: Linux, MySQL, PHP, Perl, Subversion
Длъжност: Системен архитект, Управител на проект
Размер на екипа: до 5 човека
Организация: Кодикс България
Описание на организацията: CODIX е софтуерната компания зад iMX – системата за събитийно-ориентирано управление, която е водещия софтуерен продукт в сектори като Събиране на задължения, Търговско финансиране, Факторинг, Лизинг и Финансиране на международната търговия.

Април 2011 – Юни 2015

Параметър Данни
Име: Система за Управление на Модификации, Пачове и Инсталации (MMPI)
Описание: MMPI цели да централизира и организира процесите по разработка и доставка на софтуер в компанията, чрез предоставянето на обща среда където разработчици, специалисти по конфигурация на софтуер и управители/координатори на проекти могат да работят съвместно.
Продължителност: 4 години и 3 месеца
Използвани технологии: Linux, MySQL, Perl, Subversion
Длъжност: Проектант на база данни, Управител на проект
Размер на екипа: 5-10 човека
Организация: Кодикс България
Описание на организацията: CODIX е софтуерната компания зад iMX – системата за събитийно-ориентирано управление, която е водещия софтуерен продукт в сектори като Събиране на задължения, Търговско финансиране, Факторинг, Лизинг и Финансиране на международната търговия.

Юни 2002 – Септември 2002

Параметър Данни
Име: EP-12
Описание: EP-12 е Измерител на шупливост чрез елипсометрия и има възможността да измерва пластини с диаметър 200 и 300 мм.
Продължителност: 4 месеца
Използвани технологии: Измерване на шупливост чрез елипсометрия, DeviceNet™, C/C++
Длъжност: Младши C/C++ Програмист
Размер на екипа: около 25 човека
Организация: Xpeqt
Описание на организацията: Фирмата е производител на широка гама оборудване за изпитване, характеризиране и диагностика за микроелектронната и електронната промишленост.

Март 2005 – до сега

Параметър Данни
Име: SlackPack
Описание: Софтуерни пакети за Slackware Linux ОС и представителен web сайт
Продължителност: Повече от 15 години
Използвани технологии: Perl, MySQL, (X)HTML, CSS, Shell скриптове, VMware, qemu
Длъжност: Проектант на база данни, Софтуерен разработчик и Системен Администратор
Размер на екипа: Един човек
Организация: Личен проект

Виж също профилите ми в GitHub, Bitbucket, SourceForge и други лични проекти.

Препоръки

Забележка: Препоръки се предоставят при поискване.