Обновени емисии

Публикувано от Георги Сотиров на 2006-05-21 18:24:30 EET, променено на 2006-08-06 22:29:00 EET

Днес бе обновено създаването на новинарски емисии. Преди те се създаваха с PHP, а от сега нататък ще бъдат създавани с помоща на Perl. Това дава по-голяма гъвкавост в произвеждането на различни версии на популярните формати RSS и Atom. Досега емисиите бяха достъпни в RSS 0.91, 1.0 и 2.0, както и в Atom 0.3 формати. Отсега нататък ще бъдат предлагани RSS 0.9, 0.91, 1.0 и 2.0, както и Atom 1.0 формати. Емисиите са валидни с малки изключения, които ще бъдат отстранени в последствие (Обновяване: Всички предлагани емисии са вече валидни).

Бележка: Поради промяна на интерфейса за достъп старите връзки няма да не работят. Моля, посетете новинарската страница за нови връзки.

[Икона Валиден XHTML 1.0] [Икона Валиден CSS] [Валиден Atom 1.0] [Валиден RSS] [Икона за съответствие с ниво двойно А] [Икона Кодирано в UTF-8]

[Работи с мощта на Linux] [Работи с мощта на Apache] [Работи с MySQL] [Работи с мощта на PHP]