Sotirov-BG.Net - Недостъпност за подмяна на рутер

Последни новини

Недостъпност за подмяна на рутер

Публикувано от Георги Сотиров на 2017-12-17 20:10:15 UTC

Днес между 12:30 EET и 14:30 EET сървъра не беше достъпен поради подмяна на рутер и смяна на IP адреси. Въпреки, че подмяната беше планирана и подготвена предварително, възникнаха непредвидени обстоятелства с конфигурацията на самото устройство както и със сървъра.

Очакваната промяна след подмяната е по-добра мрежова производителност за увеличаващия се външен и вътрешен трафик.