Условия за ползване

Това приложение и информацията, която дава, се предлагат от автора такива каквито са. НОСИТЕЛЯТ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ОТКАЗВА ДА НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕ САМО) ОТГОВОРНОСТТА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО НАКЪРНЯВАНЕ НА НЕЧИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ, ЗА ЦЕННОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Ползването на това приложение е на ваша отговорност!

Авторът декларира, че приложението не изпраща никакви данни към сървъра, който го стопанисва, защото изчислението става изцяло на клиентската страна.