Лихвен калкулатор

Входни данни

Моля, въведете размера на сумата за която желаете да направите изчисление, типа на депозита и годишния номинален лихвен процент. Изберете валута и срок на депозита в месеци.

Тип лихва:
 

Резултати