Къде след 7 клас?

Къде след 7 клас показва възможното класиране на ученика след 7 клас въз основа на информация за балообразуващите оценки и резултатите от НВО по БЕЛ и Математика съпоставени към класацията по минимален бал на прием на училищата в София-град за предходни учебни години.

Данни за ученика

x
x

   

Класиране по минимален бал

Училище Паралелка Минимален бал I класиране Минимален бал II класиране
{{ clrnk.number }} {{ clrnk.schlName }} {{ clrnk.clsName }} {{ clrnk.min_rank_I | number : 2 }} {{ clrnk.min_rank_II | number : 2 }}

Относно

За информация относно НВО, моля посетете страницата на МОН. Минималните балове са взети от страницата на РУО - София Град. За повече вижте папката docs в проекта.

Внимание: Това приложение не предава и съхранява данните въведени от потребителя. След презареждане данните се губят.

Внимание: Това приложение и информацията в него са предоставени с цел да бъдат полезни. Класирането на ученика може да служи само и единствено за справка.