Относно

Този речник съдържа термините използвани в личните ми страници които смятам, че могат да бъдат неясни, информация за тях липсва или се намира по-трудно.

Азбука

А |  Б |  В |  Г |  Д |  Е |  Ж |  З |  И |  Й |  К |  Л |  М |  Н |  О |  П |  Р |  С |  Т |  У |  Ф |  Х |  Ц |  Ч |  Ш |  Щ |  Ъ |  Ь |  Ю |  Я

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z

И

Измерване на шупливост чрез елипсометрия

Измерването на шупливост чрез елипсометрия е измервателна техника, която позволява шупливостта и разпределението на шуплите на тънка шуплива лента да бъдат определени. Тази техника е изобретена от Др. Михаил Балков.

За повече подробности вижте статията на Денис Шамириян за тази технология.

A

A.I.A
Виж GraphTalk™ A.I.A

D

DeviceNet™

DeviceNet™ е цифрова мрежа от ниво устройство, използвана в промишлената автоматизация. Тя свързва промишлени контролери с входно/изходни устройства и определя комуникацията между тях. Всяко устройство в мрежата се нарича възел. В момента една мрежа може да се състои от максимум 64 възела.

DeviceNet™ днес е една от водещите промишлени мрежи с повече от 40% дял на пазара.

За повече информация посетете ODVA.

G

GDL

GraphTalk™ Developer Language е базиран на Пролог обектно-ориентиран език използван в GraphTalk Developer.

GraphTalk™
GraphTalk™ Developer

GraphTalk™ Developer е обектно-ориентирана среда за програмиране и платформа за разпространение. Основният програмен език в нея е GDL.

GraphTalk™ A.I.A©

GraphTalk™ A.I.A© е застрахователна платформа. Тя е пълно решение насочено към всички участници в застрахователната дейност без значение на техния размер или специализация.