Уговаряне на съдържание

Публикувано от Георги Сотиров на 2005-01-17 20:30:00 EET

Тъй като живеем в многоезичен свят и желанието е информацията тук да възможно най-достъпна (текстова и графична), съдържанието на web сървъра ще се предлага на база:

  • език и
  • тип на материала.

Сървъра ще поддържа два езика - английски и български. Няма планове за поддържане на повече езици тъй като авторът разбира добре само тези.

Ще се предлагат четири типа изображения - png, jpg, gif и bmp. По този начин на клиентите ще бъде предоставяни изображения, чийто тип техния потребителски агент поддържа най-добре.

[Икона Валиден XHTML 1.0] [Икона Валиден CSS] [Валиден Atom 1.0] [Валиден RSS] [Икона за съответствие с ниво двойно А] [Икона Кодирано в UTF-8]

[Работи с мощта на Linux] [Работи с мощта на Apache] [Работи с MySQL] [Работи с мощта на PHP]